Ex Libris díjátadás

2014. 06. 12. • Beszámolók • Megtekintések: 1025

2014. május 16-án Rimaszombatban szép, méltóságteljes ünnepségre került sor a történelmi városháza dísztermében:  tizenegy kitüntetett vehette át az Ex Libris Magyar Művészetért Díjat. A díjakat  Gubcsi Lajos alapító és Csáky Pál a felvidéki kuratórium elnöke adták át. Az Ex Libris díjátadó ünnepség az MKP Rimaszombati Járási Elnöksége és Rimaszombat  Önkormányzata szervezésében került megrendezésre.

A rimaszombati díjátadó Ex Libris Magyar Művészetért Díj jutalmazottai:

Ádám Zita pedagógus
B. Kovács István muzeológus
Bodzsár Gyula kultúraszervező
Csúsz László pedagógus
Kopecsni Gábor hagyományőrző
Kovács Magda költő
László Ottó kovácsmester
Nagy György hagyományőrző
Szvorák Zsuzsa pedagógus
Rimaszombati Tompa Mihály Református Gimnázium ( intézményként)
Busa Viktor mesegyűjtő ( posztumusz)

A megható ünnepség kezdetén Góbis Réka Tompa Mihály: A havasi rózsa című versével köszöntötte a megjelenteket. A díjátadás díszvendége Tamás Ilonka néni volt, aki 102 évvel ezelőtt éppen ezen a napon született. A legelső köszöntés és gratuláció őt illette. Auxt Ferenc a Magyar Közösség Pártjának járási elnöke virágcsokorral köszöntötte Ilonka nénit, s kedves szavakkal kívánt további jó egészséget, erőt és szellemi frissességet, hogy még sokáig lehessen élő példaképünk. Gubcsi Lajos meghatott hangon köszöntötte Ilonka nénit. Az Ex Libris Díj alapítója a gratuláció mellé egy festményt nyújtott át ajándékba: „Ilonka néni szép, csendes életet élt. Jelképes tehát  ez a Csendélet című festmény, melyet festőművész öcsém, Gubcsi Attila festett sok évvel ezelőtt édesanyánknak, s amely festmény anyánk halála után örökségként reám szállt,  hogy most szeretettel adhassam át Ilonka néninek” – mondta.


további képek

Üdvözlőbeszédet Rigó László (MKP) alpolgármester mondott. Örömét és köszönetét fejezte ki a díj alapítójának, hogy ezzel is bizonyítja, hogy nem feledkeznek  meg  a külhoni magyarokról, s hogy a Rimaszombatban átadott díjakkal Gömör és Nógrád  kiemelkedő személyiségeit jutalmazzák, akik munkásságukkal a magyar kultúra és anyanyelv ápolása terén a legtöbbet tették. Kölcsey Ferenc Himnuszának szavaival kívánta nemcsak a felvidéki, hanem az egész Kárpát-medencei magyarságnak, hogy a jó Isten több víg esztendőt és áldást adjon a magyarnak.

Gubcsi Lajos, az Ex Libris díj alapítója elmondta, hogy öröm számára a díjátadások sokasodása. Dunaszerdahelytől Ipolyságon át most Rimaszombatban, majd a Délvidéken és Erdélyben, s minden eddigit meghaladó gálával Budapesten is ünnepre készülnek. Jelezte, utóbbi helyen adják át pl. a Mátyás Király Díjat Böjte Csabának, az Árpád Fejedelem Díjat pedig Csáky Pálnak.

„Minden elismerésben részesülő személy azért kap díjat, mert tettükkel magukkal ragadják mások figyelmét, megbecsülését. Ezt a díjat azért hoztam létre, hogyha majd a 625. Ex Libris Díjat átadjuk 2036-ban – s remélem, 88 évesen még ott lehetek valamelyik díjátadáson- akkor  a 625 díj által érjen össze a magyarság színe-java” – nyilatkozta Gubcsi.

Ezután következtek a méltatások és maga a díjátadás. A díjazottak emléklapot, gyönyörű, hatalmas könyvcsomagot és virágot kaptak.

Csáky Pál, az Ex Libris Díj felvidéki kuratóriumának elnöke zárszavában megköszönte Gubcsi Lajosnak ezt a nemes tevékenységet. „Példát adtok így azzal, hogy nem szabad a szellemi horizontokon sem bezárkózni Magyarország közigazgatási határai közé, s az egész világ magyarságára odafigyeltek, mely nem lehetne teljes Gömör és Nógrád nélkül. Amikor figyeltem a laudációk alatt a díjázottakat és kísérőiket, meghatódott arcokat láttam. Úgy gondolom, hogy ez a Szlovákia egy olyan ország, ahol a magyarok kicsit többet tesznek, akik a közösségért is többet tesznek, azok eddig ebben az országban inkább megrovást kaptak, inkább háttérbe szorították őket. Ebből a szempontból is fontos, hogy kiemelt személyiségeink díjat kapnak” – mondta.

Polgári Mária konferansziéja nagymértékben hozzájárult a díjátadás bensőséges hangulatához . Az ünnepség alatt Eva Čarnoká gondoskodott hangulatos zenei aláfestésről.  Foglár Gábor a gratulációkhoz Dsida Jenő Az én dalom megzenésített versének eléneklésével csatlakozott.

Címkék:,

Kommentelés lezárva.