A Magyar Tudomány Napja a gimnáziumban

2022. 11. 10. • Beszámolók, Galéria • Megtekintések: 1412

Széchenyi István 1825. november 3-án a pozsonyi országgyűlésen ajánlotta fel birtokainak egy évi jövedelmét a Magyar Tudós Társaság, későbbi nevén Magyar Tudományos Akadémia létrehozására. Ennek az eseménynek az emlékére lett november 3-a a Magyar Tudomány Napja.

A Tompa Mihály Református Gimnáziumban is megemlékeztünk a jeles napról. Bizonyos évfolyamok számára tudományt népszerűsítő előadásokat és foglalkozásokat szerveztünk.

A primo és secundo osztályok tanulói számára Vincze Norbert tanár úr irányításával a végzős diákok fizikai kísérleteket mutattak be, és magyarázták meg a mögöttük lévő fizikai jelenségeket és törvényszerűségeket.

A nyolcosztályos gimnázium tertia, kvarto, kvinto osztályos diákjainak és a négyosztályos gimnázium első évfolyamosainak Dr. Gaál Lajos geológus és barlangkutató mutatta be a Cseres-hegység különleges természeti képződményeit egy vetítéssel egybekötött ízes és nagyon érdekes előadás során.

A sexto és II. G osztály diákjai a halmazállapot-változásokkal kapcsolatos ismereteiket bővítették ki. Különböző kísérletek segítségével vizsgálták meg a túlhűlt folyadékok és túltelített gőz viselkedését.

A septimosok és III. G osztályosok tudománytörténettel foglalkoztak. Számukra ismerős és ismeretlen tudósok életével és munkásságával kapcsolatos információk után kutattak. Végül a megszerzett ismereteket megosztották egymással.

A robot szakkörös kvartós és kvintós diákok bemutatták az általuk programozott LEGO-robotok szumó tudását a Református Alapiskola 5. osztályosainak és a primosoknak.

A Magyar Tudomány Napjáról való megemlékezésnek a természettudományok élményszerű népszerűsítése, a régió természeti kincseinek megismertetése és nem utolsó sorban az volt a célja, hogy kisebb és nagyobb diákok példaképeket találjanak azokban az emberekben, akik a természet megismerésével foglalkoztak és foglalkoznak ma is, legyenek azok idősebb diáktársaik, a közöttünk élő kutatók, Gömörből elszármazott akadémikusok vagy Nobel-díjas magyar tudósok. Az iskola falai között maradva, de kicsit túllépve a kötelező tananyagon, sikerült ezeket a célokat elérni.

 

 

Kommentelés lezárva.