Ének az lakiteleki históriás viadalrul

2015. 03. 31. • Akikre büszkék vagyunk • Megtekintések: 1391

Közhírré tétetik, oskolánk deákjai mint résztvevének nagy megmérettetésin nagyságos fejedelmünk II. Rákóczi Ferenc életinek és korának históriájábul.
Felette igen nagy örömrül ad számot kikelet havi híradásunk, minthogy Szent József napján csapatink sokakat leverének. Tíztucat nép ellenében pennájuk bátran forgóda, nemigen veszíkölének, egynéhán helyütt azonban  mégis üres foltokat hagyának. Szép harc vala, sokan ugyan megforgának, akkort ott seregünk fele el is vesze, kit sokan bánának.
Másnap a csatába negyedfélszázan sem jutának, de bátor harcos deákink köztük valának, ismerettyükről rögvest számot adának. Próbák futamában híven megfelelének, az viadal köztük míg el nem végezék. Éhen, szoméhon az vitézök valának, de mindezzel semmit ők nem gondolának, az utolsó kérdésig ők hívön megállának.
Mint az mondottakból legott kiviláglik, az megmérettesök diadallal végződék.
Vélöm vala, harcolók ezök volnának:
Dani és az lyányok
Styavina Dániel (III.O)
Juhász Mónika (III.O)
Pelle Rita (III.O)
Az Szent Koronának őrei – 3. hely
Illés Bernadett Mária (IV.O)
Bálint Krisztina (IV.O)
Zagyi Viktória (II.O)
Ugyan igen kérlek, vitézök, kik vattok, hogy az jó Istennek nagy hálát aggyatok, az ő jóvoltában mindenkor bízjatok, nagyobb diadalmat tereken vallotok.
Tinódi Lantos Tamás Rimaszombatba
(Kinek ez nem teccik, búskodgyék magába.)

Címkék:, ,

Kommentelés lezárva.