Nem csak a pap tanul holtáig…

2017. 03. 08. • Egyéb, Közlemények • Megtekintések: 1829

Az iskolánk létrejötte óta a gyakorlatunkban kiemelt szerepe van a tehetséggondozásnak. A versenyekre való felkészítést, mint a fejlesztés egyik eszközét a kezdettől fogva kiemelten kezeltük. Odafigyeltünk arra, hogy a szakkörökön folyamatos és célirányos fejlesztés történjen.

A szakma fejlődése, a jogi környezet változása, a társadalmi változások és az új lehetőségek az utóbbi években arra vezettek minket, hogy átgondoljuk a tehetséges tanulókról alkotott képünket és a tehetséggondozásunk eddigi gyakorlatát. Határon túli szervezetként a Magyar Országgyűlés által elfogadott Nemzeti Tehetség Program célkitűzései alapján mi is bekapcsolódhattunk a magyarországi tehetséggondozó hálózatba, regisztrálhattunk tehetségpontként, a szlovákiai jogrend alapján pedig egyéni program szerint foglalkozhatunk a kiemelkedően tehetséges tanulóinkkal. Ezek a változások, új feladatok kihívást jelentettek a számunkra.

Két-három évvel ezelőtt elhatároztuk, hogy tanulnunk kell. Az elmúlt év decemberében két kolléganőnk, Ádám Lilla és Molnár Beáta befejezte tanulmányait és szakvizsgát tett a Miskolci Egyetem Bölcsészettudományi Karán tehetségfejlesztés szakterületen. 2017. február 3-tól 5-ig, a félévi szünetet kihasználva Majercsík Mária, Tinta Vanda és Sebők Attila 30 órás továbbképzésen vettek részt, ahol a tehetséggondozással kapcsolatos elméleti és gyakorlati tudásukat bővíthették.

„Első nap megismerkedtünk a tehetségmodellekkel. Nekem a Renzulli-féle tehetségmodell tetszett a legjobban, mivel az átlagon felüli képességen kívül figyelembe veszi a gyerekek kreativitását és a feladat iránti elkötelezettségét. Nagyon jó lenne, ha iskolánkban a nevetőtestület közösen megfogalmazná az iskola tehetségkoncepcióját.

    Megtanultam, hogyan készíthetek gazdagító tehetséggondozó programot saját szaktantárgyamból, hogyan készíthetek ehhez a programhoz beválogatási tervet (sokat segíthet az IPOO-program).

    Nehéz feladatnak tűnt, de színvonalas előadóinknak köszönhetően viszonylag könnyen ment az intézményi tehetséggondozó program vázlatának az elkészítése, igaz sok munka áll előttünk. Izgalmas volt a tehetségsegítő program keretén belül feltérképezni funkcionális, potenciális és háttér pertnereinket.

    Köszönet Mező Ferenc, Sarka Ferenc és Kormos Dénes tanár uraknak hogy megfertőztek bennünket a tehetséggondozás fontosságával, a benne rejlő lehetőségekkel és főként a szépségeivel.“-számolt be Tinta Vanda a tapasztalatairól.

    A képzések abban segítették a tantestület tagjait, hogy elindíthassák a tehetségpont akkreditációs folyamatát, kidolgozzák és megvalósítsák az iskola tehetséggondozó stratégiáját.

  

Kommentelés lezárva.