Rozhodnutie č. 1/2019 CŠJ, R.Sobota

2019. 11. 08. • Ebéd • Megtekintések: 393

Riaditeľka Cirkevnej školskej jedálne v Rimavskej Sobote, Daxnerova 42 podľa § 5 ods. 6 písm. a) a c) zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov  určuje výšku mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v CŠJ nasledovne:

Gymnázium stravníci od 11-15 rokov  OBED 1,23 €       Úhrada zákonného zástupcu   1,23 € 

Gymnázium stravníci od 15-19 rokov OBED 1,33 €       Úhrada zákonného zástupcu   1,33 €

 RAŇAJKY 0,69 €       Úhrada zákonného zástupcu  0,69 €

VEČERA 1,22 €              Úhrada zákonného zástupcu  1,22 €

 

V Rimavskej Sobote, dňa 31.8.2019

Kommentelés lezárva.