Magyar Dráma Napja – szeptember 21.

2016. 10. 19. • Beszámolók • Megtekintések: 1297

2016. szeptember 23-án iskolánkban ismét, most már hagyomány jelleggel megünnepeltük a magyar dráma napját. Ezen alkalomból idei vendégünk Parti15034421_1064877513630282_1134535006_o Nagy Lajos író, dramaturg és felesége, Bíró Krisztina színművésznő voltak. Ebben az évben úgy döntött iskolánk nevelő testülete, hogy ne csak az idősebb diákok (1.G, VI., 2., VII., 3.) találkozzanak testközelből a dráma, színház világával, hanem a fiatalabb tanulók is. Legalább is kapjanak ízelítőt, mit is jelentenek a drámapedagógiai foglalkozások. Az alsóbb évfolyamokban Tari Mária, Pivníková Katarína, Károlyi Katalin és Ádám Lilla vállalták be a foglalkozások megtartását, amelyeken történeteket dramatizáltak, ritmusgyakorlatokat csináltak vagy a színház világáról beszélgettek. A Parti Nagy Lajossal és Bíró Krisztinával folytatott beszélgetés moderálását diákjaink, Csízi Lilla (3.G), Kovács Boglárka (VII.O) és Hizsnyan Géza (szervező) vállalták magukra, akiknek ezúton is szeretnénk megköszönni segítségüket. Köszönet jár a foglalkozásokat megtartó kollégáknak is, akik élvezetes foglalkozásokat tartottak diákjainknak.
Ádám Lilla

A sekundo osztály tanulói a Magyar Dráma Napja alkalmából szlovák órán megismerkedtek a Királylány arany csillaggal a homlokán c. mese hangjátékával, melynek filmes változata is ismert. Daniel Havierről, a mese előadójáról, a diákok már korábban is hallottak. A hangjátékot   ritmizációval élénkítették, kísérték.

Nagyon jól sikerült a Kádár Kata és a Kőműves Kelemen c. népballadák dramatizációja is a magyar órán, melyet a sekundósok a prímó osztály tanulóinak is előadtak.

Pivníková Katarína

A tertio osztályban is rendhagyó irodalomóra keretén belül emlékeztünk meg. Az órát bemelegítő feladatokkal indítottuk, amelyek a lazulást és a koncentrálást segítették elő. A gyerekek nagyon élvezték a tükörképjátékot és a szembekötős játékokat. Miután jó hangulat kerekedett activity típusú feladatokkal elevenítettük fel a tavalyi tananyag egy részét. Petőfi, Jókai és Arany műveit kellett rajzolással, mutogatással vagy éppen körülírással bemutatni.

Az óra harmadik részében Mikszáth Kálmán: Szent Péter esernyőjének rövid drámafeldolgozását játszottuk el. Olyan tanítási óra volt ez, amelyen a gyerekek aktívvá, cselekvővé váltak, lehetőséget kaptak, hogy tapasztalataikra reflektáljanak, elgondolkodjanak rajtuk. Olyan óra, amelyen nemcsak a pedagógus, hanem a tanítványai is jól érezték magukat.

Károlyi Katalin

 

 

 

 

Kommentelés lezárva.