November 17. – Nemzetközi Diáknap

2015. 11. 17. • Beszámolók • Megtekintések: 1711

Ha közvélemény kutatást végeznénk, milyen események emlékére lett november 17-e Nemzetközi Diáknap, valószínűleg nagyon kevesen tudnák a választ. Pedig lenne mire emlékezni.

  1. november 17-én Hitler parancsára bezárták az összes cseh- és morvaországi felsőoktatási intézményt, 1200 professzort és diákot hurcoltak el a Sachsenhausen-Oranienburg koncentrációs táborba, és kivégeztek kilenc diákvezetőt.

Az események láncolata pár héttel korábbra nyúlik vissza. 1939. október 28-ára, az első csehszlovák  köztársaság kikiáltásának ünnepére Prágában békés tüntetést szerveztek különböző csoportok, elsősorban egyetemisták. Már az ünnep előestéjén virágcsokrok és mécsesek jelentek meg a híres csehek emlékműveinél, és szórólapokon a másnapi tüntetésen való részvételre szólították fel a lakosságot, arra kérve a cseh polgárokat, hogy tiltakozzanak a már fél éve tartó német megszállás ellen. Hitler az eseményekről értesülve személyesen telefonált a Cseh-Morva Protektorátus államtitkárának a demonstrációk azonnali leállítását követelve. A nácik a tömegbe lőttek, a sortűznek két áldozata lett: Jan Opletal orvostanhallgató, akinek nevét ma utca őrzi a Vencel tér mellett, és Václav Sedlácek, 22 éves pék. Míg Sedlácek pár percen belül halott, Opletal november 11-ig küzd a halállal.

Ján Opletal temetésére november 15-én kerül sor, mely újabb németellenes tüntetésbe torkollott. A tüntetés még tartott, amikor Hitler másnapra rendkívüli tanácskozást hívott össze, és bírói végzés nélkül az ott elhatározott intézkedések alapján végezték ki a kilenc diákvezetőt és internáltak a Sachsenhausen-Oranienburg koncentrációs táborba 1200 embert.

A németek célja az volt, hogy a csehek számára lehetetlenné tegyék a felsőfokú tanulmányokat és iskolázatlan, tudatlan, önállótlan, jogaival élni képtelen nemzetté tegyék őket.

A koncentrációs táborban az internáltak közül 35-en haltak meg, a diákok többsége 1942 végéig elhagyhatta a tábort.

S hogy mióta Nemzetközi Diáknap november 17-e? 1941óta.

Az eljárás nagy felháborodást és ellenállást váltott ki világszerte. Londonban a Nemzetközi Diáktanács konferenciáján 1941-ben nyilvánította e napot Nemzetközi Diáknappá.

November 17-e a későbbiek során több alkalommal lett a diákok vélemény nyilvánításának napja a valamikori Csehszlovákiában. 1968. november 17-én is utcára vonultak a fiatalok, majd az 1939-es események ötvenedik évfordulójára a cseh diákok ismét tüntetést szerveztek november 17-re, ami aztán a „bársonyos forradalom“ elindítója lett.

Az említett eseményekről holnap közösen is megemlékezünk a Regionális Diáktalálkozón és az iskolánk volt diákjaival való beszélgetéseken.

forrás: http://nol.hu/belfold/20091112-nemzetkozi_diaknap-425461

Kommentelés lezárva.