ORREPETA

2014. 04. 23. • Beszámolók • Megtekintések: 1571

Iskolánk tanári karának egy csoportja 2014. április 11–12-én részt vett a Szlovákiai Református Keresztyén Egyház által Nagybörzsönyben megszervezett Országos Református Pedagógus Találkozón. Ezeknek az évente megszervezésre kerülő alkalmaknak az a célja, hogy a Szlovákiában működő református közoktatási intézmények pedagógusai megismerjék egymást, beszélgessenek örömeikről, nehézségeikről, hitben, ismeretben fejlődjenek.

A most megrendezésre került találkozó célja, szemben az előző alkalmakkal, amikor a szakmai és módszertani kérdések nagyobb hangsúlyt kaptak, elsődlegesen az volt, hogy a pedagógusok hitben erősödjenek, és a keresztyén hit alapvető tanításait mélyebben megismerjék.

A találkozó Fazekas László püspök úr áhítatával kezdődött, aki a Jel 3,14–22, a laodíceai gyülekezetnek írt levél alapján szólította meg a jelenlévőket. Alapvető üzenete az volt, hogy Isten megtérést vár tőlünk.

A hitre jutás és a személyes döntés fontossága megfogalmazódott az előadásokon is. A két napon összesen 4 előadást hallgathattunk meg. Géresi Róbert püspökhelyettes a teremtéstörténet üzenetéről és arról beszélt, hogy mit jelent a teremtő Istenben hinni. Konklúzióként megfogalmazta, hogy mindenkinek szabadsága van arra, hogy a Teremtőben higgyen, de ha meghozta ezt a döntést, akkor megváltozik a helyzete a világban, az értékrendje és látásmódja. A református iskolában tanító pedagógus számára pedig az a fontos, hogy a gyermek elgondolkodjon saját személyes döntése lehetőségéről.

Húsvétot megelőző időszak kérdése a feltámadás. Ficzere Tamás nyitrai lelkipásztor a feltámadás valóságáról beszélt előadásában.

A találkozó második napján Kassai Gyula lévai lelkipásztor Református kihívások tegnap és ma címmel tartott előadást. Az előadó nagyon sok személyes tapasztalattal alátámasztva négy területen vizsgálta azokat a kihívásokat, amelyekkel a közösségünknek a múltban és ma szembe kellett, illetve szembe kell néznie. Ezek a személyes és családi identitásunk, történelmi identitásunk és hagyományaink továbbvitelét érintő kihívások, valamint a gyülekezetben és a társadalomban előttünk álló kihívások. Az első két területen a feladatunk a családi, hitbeli, felekezeti örökség továbbadása, és az, hogy Isten igéjét megértve annak tudatában formáljuk az életünket, hogy részesei vagyunk egy közösség történelmi küldetésének. A gyülekezetben és a társadalomban előttünk álló kihívásokat úgy élhetjük meg, hogy tudjuk: szuverén Istenünk van. Ő van minden dolog kezdetén, erős Isten, aki megtart minket. A sokfajta kihívás között az az egyik legfontosabb, hogy az iskola és benne a pedagógusok hogy tudják átadni az evangéliumot és így formálni a diákokat és rajtuk keresztül az egész társadalmat.

A negyedik előadást Búza Zsolt rozsnyói lelkipásztor tartotta. Az előadás célja az volt, hogy a pedagógusok megismerjék Luther Mártonnak a bűnbocsánattal, az egyházzal, a világi hatalomhoz való viszonnyal, az úrvacsorával és a tanítással kapcsolatos kérdéseit és válaszait.

Nekünk, pedagógusoknak is szükségünk van ezekre a találkozókra, hogy a mindennapi munkánkat más távlatokból is lássuk. Reménykedünk benne, hogy a felvetett témákat ősszel folytathatjuk.

Címkék:, , , ,

Kommentelés lezárva.