Rozvoj gramotností na Gymnáziu Mihálya Tompu Reformovanej kresťanskej cirkvi s vyučovacím jazykom maďarským

2021. 02. 24. • Közlemények • Megtekintések: 877

Žiadateľ Gymnázium Mihálya Tompu Reformovanej kresťanskej cirkvi s vyučovacím jazykom maďarským pripravuje projekt Rozvoj gramotnosti v TMRG, ktorého cieľom bude pomocou rozvoja kľúčových kompetencií žiakov v oblastiach čitateľskej, matematickej, prírodovednej a finančnej gramotnosti skvalitniť výchovno-vzdelávací proces a prispieť k zlepšeniu študijných výsledkov žiakov. 

Štruktúra riešenia projektu bude zložená z troch hlavných aktivít: 

  1. Aktivity 1 – určenej pre cieľovú skupinu žiakov, ktorá bude pozostávať z dvoch podaktivít: 

podaktivita 1.1 – venovaná mimoškolskej činnosti vo forme krúžkovej činnosti (dlhodobejšie a pravidelnejšie aktivity) a 

– podaktivita 1.2  –  venovaná mimoškolskej činnosti vo forme workshopov (kratšie aktivity). 

  1. Aktivity 2 – určenej pre cieľovú skupinu učiteľov, ktorá bude pozostávať z:

podaktivity 2.1 – orientovanej na vzdelávanie učiteľov školy a 

podaktivity 2.2predstavujúcej činnosť pedagogických klubov. 

  1. Aktivity 3 – určenej pre riadenie projektu, vrátane finančného riadenia a monitorovania realizácie. Projekt bude orientovaný na cieľovú skupinu 150 žiakova 14 učiteľov školy, bude prebiehať počas 3 školských rokov v období február 2020 až január 2023 (36 mesiacov) a miestom realizácie jeho aktivít bude okres Rimavská Sobota, najmä sídlo gymnázia.

Výstupy projektu

 

Kommentelés lezárva.